Great News! Polish Stereolife Gave Questyle CMA400i the Recommendation Awards!

Media: Stereolife/Poland

Reviewer:Tomasz Karasiński

Award:Recommendation Award


Website: https://www.stereolife.pl/archiwum/testy-lista/sluchawki-i-wzmacniacze-sluchawkowe-lista/3417-questyle-cma400i
Abstract:Producenci sprzętu audio już dawno zorientowali się jak duże jest zapotrzebowanie na przetworniki i wzmacniacze słuchawkowe, dlatego wiele spośród dostępnych na rynku urządzeń łączy te dwie funkcje, w ten czy inny sposób. Czasami sam mam problem z zakwalifikowaniem testowanego sprzętu do jednej kategorii, a tym razem już naprawdę nie wiem co zrobić. CMA400i to świetny wzmacniacz dysponujący aż trzema wyjściami, z których aż dwa są zbalansowane. Patrząc na jego przednią ściankę od razu widać, że zbudowano go z myślą o nausznikach. Z drugiej strony, na pokładzie mamy wysokiej klasy DAC-a z wyjściami RCA i XLR. Nawet jeśli korzystamy ze słuchawek sporadycznie, ale szukamy dobrego źródła do systemu stacjonarnego, warto wziąć Questyle'a pod uwagę. Najlepsze jest to, że CMA400i sprawdzi się w każdej sytuacji, bo jego brzmienie zostało z premedytacją nastrojone na pełną neutralność. W tym przedziale cenowym rzadko któremu przetwornikowi czy wzmacniaczowi słuchawkowemu udaje się osiągnąć tak wysoki poziom. Dla melomanów słuchających bardzo różnorodnej muzyki, audiofilów podążających za ideałem wysokiej wierności i poszukiwaczy prawdy o muzyce będzie to strzał w dziesiątkę. Jeżeli szukacie audiofilskiego, uniwersalnego DAC-a, świetnie trafiliście. A jeśli dodatkowo potrzebujecie wydajnego, funkcjonalnego i bardzo porządnego wzmacniacza słuchawkowego, CMA400i to już prawdziwa kumulacja.English Translation:
Audio equipment manufacturers have long figured out how much demand there is for transducers and headphone amplifiers, so many of the devices on the market combine these two functions in one way or another. Sometimes I have a problem with qualifying the tested equipment to one category, and this time I really do not know what to do. CMA400i is a great amplifier with three outputs, of which two are balanced. Looking at its front wall, you can see at once that it was built for earmuffs. On the other hand, on board we have a high-end DAC with RCA and XLR outputs. Even if we use headphones sporadically, but we are looking for a good source for a stationary system, it is worth taking Questyle into account. The best is that CMA400i will work in every situation, because its sound has been deliberately tuned to full neutrality. In this price range, it is rare for a transducer or headphone amplifier to achieve such a high level. For music lovers listening to a wide variety of music, audiophiles who follow the ideal of high fidelity and seekers of the truth about music will be a great success. If you're looking for an audiophile, universal DAC, you've come to the right place. And if you additionally need an efficient, functional and very decent headphone amplifier, the CMA400i is a real accumulation.


Home  /Evaluation >> Great News! Polish Stereolife Gave Questyle CMA400i the Recommendation Awards!

Hot news

All right reserved.2018 备案号:粤ICP备18119879号-1  
旷世科技 | Questyle Audio 2018